CAPERLAN Jig Round Jig Head 3.5 g x4

Round Jig Head NATORI 55 CREEDY 60 CREEDY 60 ROUND JIG HEAD 5g: NATORI 75 IWAKI GRUB 90 ROUND JIG HEAD 7 g: NATORI 75 NATORI 100 IWAKI GRUB 90 ROACH 90 ROUND JIG HEAD 10 gr : NATORI 100 NATORI 130 IWAKI GRUB 115 GARDON 90 ROACH 120 ROUND JIG HEAD 12 g/ 15 g: NATORI 130 IWAKI GRUB 115 ROACH 120
Brand: CAPERLAN
Categoria: Toate sporturile / Pescuit la Rapitor, Pescuit cu naluci, Naluci moi
Jig Round Jig Head 3.5 g x4
Jig Round Jig Head 3.5 g x4

Jig Round Jig Head 3.5 g x4